Pressemeddelelser
Publiceret den: 16-09-2019
Jeg beder læserne forestille sig, en havevandslange med så mange huller, at halvdelen af vandet løber ud i kloakken, inden der kommer vand frem til det træ, som skal vandes.

Nogenlunde dette billed kan overføres til fjernvarmesystemer, som er over 40 år gammel, ca. før 1980.
De fjernvarmerør der blev gravet ned i gaderne dengang, taber over halvdelen af varmen inden forbrugerne får varme i radiatorerne. Det er et kæmpe varmespild og bidrager ikke just til et godt CO2 regnskab, idet afbrændes kul, gas og biomasse i alt for store værker, for at dække forbrugernes varmebehov.

Mange boligejere vil gerne energirenoverer deres bolig, især når de får varmeopgørelsen. Desværre indeholder varmeopgørelsen en stor post, i kroner, til vedligeholdelse af de 40 år gamle rør i gaderne og dette kan en energirenovering ikke ændre på og dermed er der ingen fortjeneste i at energirenoverer.

Tiden er løbet fra disse gamle fjernvarmesystemer og der burde indføres en skrotningspræmie til de staunsbundne boligejere, således de kan blive fri for de store varmeudgifter.
Der gives jo også skrotningspræmier til gamle brændeovne, oliefyr og gamle biler, som alle tilsviner vores dagligdag.

Boligejerne kan så installere de meget mere klimavenlige og energibesparende anlæg ved boligen og samtidig undgå de store energitab, de havde før.

Danmark ville med en skrotning af gammel fjernvarme, komme meget tættere på de opsatte klimamål.

Egon Majlund
Arkitekt - Energikonsulent
Byggekvalitet nu
Byggeteknisk Videncenter
Kontaktperson:
Egon Majlund
Telefon:21282682
 
Afsender:
Consult 2015 ApS
Torvet 9
6510 Gram
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166