Pressemeddelelser
Publiceret den: 25-03-2020
Tilbud om vikarer til ren kostpris
Som et bidrag til det offentlige i kampen mod Coronavirus, har MG-V Vikarbureau valgt at udbyde sine sundhedsfaglige vikarer til ren kostpris, dvs. uden profit, i en 4-ugers periode fra mandag den 30. marts 2020.

Mindre men landsdækkende vikarbureau
MG-V Vikarbureau er et landsdækkende vikarbureau, som formidler vikarer til social- og sundhedsområdet i form af såvel dag-til-dag vikarer som længevarende vikariater og rekruttering samt teamopgaver i borgers eget hjem, herunder bl.a. hjemmerespiratorbrugere. MG-V Vikarbureau har hovedsæde i Aarhus og drives af Mona Gehrt, som har 13 års erfaring fra branchen.

Et samfundsmæssigt medansvar
”I lyset af den store udfordring vores sundhedsvæsen og primærsektor står overfor nu og medarbejdernes forbilledlige indsats, så har vi alle i MG-V gjort os tanker om, hvordan vi kan tage et samfundsmæssigt medansvar for den nuværende udfordrende situation med Coronavirus. Derfor har vi valgt at udbyde vores vikarer en periode til den rene kostpris, som alene er vikarens overenskomstmæssige løn og kørsel. Vi vil på den måde også gerne bidrage til den nuværende situation med den store viden og kompetence, som vi ligger inde med.”, siger Mona Gehrt.

Tilbuddet til alle offentlige kunder gælder ifølge MG-V Vikarbureau i en 4-ugers periode fra mandag den 30. marts 2020 til og med den 26. april 2020.

Stort fokus på vikarerne og forholdsregler ved COVID-19
MG-V Vikarbureau har i øvrigt meget stor fokus på at forebygge yderligere smitteudbredelse og arbejder på den baggrund ud fra såvel Sundhedsstyrelsens COVID-19 anbefalinger som egne forholdsregler ved grundig screening af vikarer ved bookning.

Mona Gehrt fortsætter: ”Vi håber, at alle vores eksisterende vikarer vil bakke godt op om tiltaget ved at stille sig mest muligt til rådighed, ligesom vi hilser nye vikarer velkommen, som vil hjælpe os med at nå ud til så mange kunder som muligt med den aktuelle kapacitet, som vi nu engang har”.
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166