Pressemeddelelser
Publiceret den: 16-06-2020
Forfatter Janne Teller forlader sin bestyrelsespost i Danske Skønlitterære Forfattere – fordi bestyrelsens flertal nægter at behandle MeToo, magtmisbrug og chikane i litteraturens verden.

Janne Teller har dags dato valgt at nedlægge sit mandat i bestyrelsen af Danske Skønlitterære Forfattere (DSF), fordi det trods ihærdig indsats ikke er lykkedes hende at få bestyrelsen til at tage emnet MeToo, magtmisbrug og chikane i litteraturens verden op til behandling i foreningen på nogen vis. ”Jeg mener, det er en historisk fejl, som jeg ikke vil være med til at lægge navn til i endnu en bestyrelsesperiode – ikke mindst i lyset af de sager der allerede har været fremme i pressen, bl.a. på Forfatterskolen, samt hvad jeg er vidende om af egne og kollegers erfaringer,” udtaler Janne Teller.

”Bortset fra opbakning fra et enkelt andet bestyrelsesmedlem, var modstanden mod emnet chikane – også i helt generel forstand - så voldsom, at vi af bestyrelsesflertallet blev forbudt at tage det op på nogen som helst vis gennem foreningens kommunikationskanaler,” siger Janne Teller. ”Ikke engang et uformelt medlemsmøde, en rundspørge eller en anonym medlemsundersøgelse af forfatternes erfaringer med chikane, har vi kunnet vi få lov at gennemføre.”

Forfatteren uddyber, at da foreningens grundlæggende målsætning er ’at sikre og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår’, anser hun det for en integreret del af ansvarsområdet aktivt at skulle modvirke chikane og eventuel magtmisbrug.
”Derfor ser jeg efter grundig overvejelse ikke andet valg end at nedlægge mit mandat og træde ud af bestyrelsen, inden den ny bestyrelsesperiode begynder i næste uge,” meddeler forfatteren.

Janne Teller understreger, at hendes fratrædelse ikke er et mistillidsvotum til Formanden (Peter Adolphsen) i øvrigt, som hun på mange andre områder har haft et glimrende samarbejde med. ”Det er et spørgsmål om substantiel uenighed omkring et specifikt emne, som jeg mener det er afgørende og vores ansvar at få belyst og behandlet - modsat det hidtidige flertal - og det er det, jeg tager konsekvensen af,” siger Janne Teller.

Hun forlader bestyrelsen dags dato, men forbliver foreløbig medlem af foreningen. Hun vil som menigt medlem fortsat arbejde for at chikane samt generelle magtforhold i branchen vil blive taget op i foreningens regi. Ellers glæder hun sig til at koncentrere sig om skrivningen af hendes nye roman.

----- Janne Tellers nedlæggelse af sit mandat i DSF kommer få måneder efter, at Suzanne Brøgger og tre andre forfattere i april så sig nødsaget til at trække sig fra Det Danske Akademi, på grund af et andet medlems meget rabiate anti-MeToo udtalelser.

***

Janne Teller (1964), debuterede i 1999 med romanen ’Odins ø’, og har siden bl.a. udgivet ’Kom’, og ’Kattens tramp’ samt den prisbelønnede, internationale bestseller ’Intet’. Senest er udkommet essaysamlingen ’At gå nøgen’. Hendes litteratur har vundet mange priser, og er sammenlagt oversat til mere end 30 sprog. / www.janneteller.dk

Danske Skønlitterære Forfattere (DSF) er en forening, der siden oprettelsen i 1991 arbejder på at sikre og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår. Foreningen har ca. 240 medlemmer, og ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, der vælges individuelt for en periode på to år ad gangen.
Kontaktperson:
Janne Teller
Telefon:31135360
 
Afsender:
Teller Kommunikation
Sophie Brahesgade 1C
3000 Helsingør
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166