Pressemeddelelser
Publiceret den: 10-09-2020
Medierne skriver vidt og bredt om, at 5G sendeudstyr blev tændt mandag den 7. september flere steder i landet til stor glæde for forbrugere og flere industrier. Hvad medierne IKKE skriver om, er det videnskabelige påviste faktum, at det nuværende strålingsniveau, allerede påvirker vores celler i en betydelig/signifikant grad. Flere og flere reagerer med hudeksem, migræne og hovedpine, søvnproblemer, koncentrationsbesvær, stress, mave/tarm problemer og allergier og en lang række andre symptomer. Hvornår begynder medier for alvor at tage denne problematik op?

Strålingen stiger 20%
Telebranchen har selv vurderet, at udrulningen af 5G vil føre til en stigning i den generelle og gennemsnitlige baggrundsstråling på 10-20% blot frem til 2025. Dette er problematisk, da EHS-Foreningens medlemmer på nuværende tidspunkt allerede reagerer kraftigt på det nuværende strålingsniveau.

5G teknologien er ikke sundhedsvurderet
Senest i DR´s 21-søndag program fremgik det, at 5G ikke er farligt, jf. kilderne Sundhedsstyrelsen og WHO. Men det forholder sig således, at 5G IKKE er blevet sundhedsvurderet. Det er en generel misforståelse, at blot fordi 5G ikke er vurderet, er det ikke det samme som, at det er ufarligt. Tværtimod må det kalde på forsigtighedsprincippet, især når forskningen finder konsensus om biologiske påvirkninger på celleniveau.
Netop her er det vigtigt at informere om, at en korrespondance mellem Energistyrelsen og Sundhedsstyrelsen lyder således: ”Sundhedsstyrelsen finder umiddelbart ikke, at det fremsendte materiale indeholder tilstrækkelig og helt nødvendig robust information, så vi kan vurdere, om der skulle være grund til sundhedsmæssig bekymring i forbindelse med udrulningen og drift af 5G-teknologien.” Ergo mangler Sundhedsstyrelsen tilstrækkelig viden til at sundhedsvurdere 5G.

Menneskerettighederne ignoreres
Menneskerettighederne i Danmark bør og skal overholdes, så alle sikres et værdigt liv. Faktum er, at disse i praksis ikke ubetinget gælder for borgere med elektromagnetisk hypersensitivitet (EHS). Denne patientgruppe har ikke lige muligheder for at finde bolig, vælge uddannelse, arbejde, samt deltage i det sociale og kulturelle hverdagsliv. For disse mennesker er det ikke muligt at færdes frit i det offentlige rum, hvor det stadigt stigende strålingsniveau er allestedsnærværende. Det er ikke muligt at tage offentlige transportmidler endsige problematisk at blive indlagt på et sygehus. Borgere med EHS har derfor grundlæggende menneskerettigheder, jf. FN's Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap, som bliver krænket. Hvordan tænker ansvarlige politikere, at EHS-ramte skal kunne opretholde et værdigt liv fremadrettet?

Sundhedsmyndigheder er blevet informeret
Staten, inkl. alle involverede ministerier og styrelser, på det brede EMF-område (dvs. al trådløs teknologi: mobiltelefoner, WiFi, mobilmaster, smartmeter mm.) er gennem mange mange år blevet oplyst om anerkendte forskeres advarsler om allerede observerede helbredseffekter på både kort og langt sigt. Sundhedsstyrelsen har siddet disse advarsler overhørig. Dette gælder oplyste biologiske effekter af al eksisterende trådløs teknologi. Ligeledes er de ansvarlige blevet informeret om allerede etablerede helbredsskader på den danske befolkning; især med fokus på EHS - Elektromagnetisk Hyper Sensitive personer via EHS-Foreningens utallige henvendelser. Hvornår tager Sundhedsstyrelsen ansvar?

Fremtidens største udfordring?
Der er ingen tvivl om 5G´s økonomiske potentiale til at skabe økonomisk vækst. Det åbentstående spørgsmål er, hvornår konsekvenserne af de helbredsmæssige effekter vil overstige 5G´s økonomiske bidrag til den økonomiske vækst? I EHS-Foreningen oplever vi en eksponentielt stigende patientgruppe og samtidig og senest udgivet i det lægevidenskabelige fagblad ”The Lancet” efterspørges en grundig undersøgelse af mobilteknologien, da der ses sammenhænge til flere lidelser.

EHS-Foreningen har informeret i over 11 år
EHS-Foreningen har løbende og gentagne gange over en årrække på over 11 år informeret Sundhedsstyrelsen, en lang række Sundhedsministre, samt alle medlemmer af folketinget om EHS ramtes uacceptable situation, dog endnu uden positive tilbagemeldinger. I journaliserede henvendelser til Folketinget fra EHS-Foreningen kan man tydeligvis få indblik i den tid og ressourcer, som EHS-Foreningen har lagt i at informere med videnskabelige begrundelser og konkrete eksempler om de helbredsskader trådløs telekommunikation medfører.
Kære Politikere. Hvor mange strålings-syge skal vi være, før I reagerer?

EHS-Foreningen vil i forbindelse med 5G udrulningen, opfordre alle vore medlemmer til at tage kontakt til deres lokale medier og politikere og fortælle kort, konkret og nøgternt, hvordan det er at leve i det nuværende strålingsniveau, når man bliver syg af stråling fra trådløs teknologi.

Med venlig hilsen
Christina Mellgren
Formand for EHS-Foreningen christinamellgren.ehs@gmail.com

Heine Berthelsen
Næstformand for EHS-Foreningen heine@ehsf.dk

www.ehsf.dk
Kontaktperson:
Christina Mellgren
Telefon:62 25 11 28
 
Afsender:
EHS-Foreningen
Fåborgvej 75A
5762 Vester Skerninge
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166