Pressemeddelelser
Publiceret den: 22-09-2020
‘Folkebevægelsen Vi Siger Nej Til 5G’ arrangerer landsdækkende oplysningsmøder og demonstrationer
lørdag den 26. september 2020 i bl.a. København og Aarhus.

Den internationale modstand mod 5G er i vækst og også i Danmark. Der er mange gode grunde til at stoppe
udrulningen af 5G hurtigst muligt. (1)

Det er for længst bevist, at elektrosmog skader biologien både hos
mennesker, dyr og naturen i det hele taget. Vi siger nej til 5G, fordi vi siger ja til en sund biosfære med et
minimum af menneskeskabt ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling. (2)


Grænseværdierne skal ændres af myndighederne

Internationalt er der en øget kritik af den private og selvsupplerende industri-NGO, ICNIRP, som anbefaler
grænseværdier til stater og regeringer. Grænseværdier, som kun forholder sig til termiske forhold
(opvarmning), og som afviser enhver tale om biologiske og langsigtede konsekvenser af elektromagnetisk
stråling til trods for, at videnskaben siger det modsatte. Bl.a. har 403 internationale og uafhængige forskere
underskrevet 5G-appellen og anmodet om, at 5G-eksperimentet skal stoppes. (3)

Europa-Parlamentets kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, Stella Kyriakides, har meddelt, at der
vil blive foretaget en revurdering af ??de potentielle sundhedsrisici ved eksponering for elektromagnetiske
felter. (4)

”Et folkeligt pres fra neden er dog fortsat absolut nødvendigt, da videnskaben bliver ignoreret, og vi er
oppe mod en industri med enorme kapitalinteresser. Den samlede investering i europæiske telenet var
48,6 mia. € alene i 2018 iflg. European Telecommunications Network Operators’ Association” (5), siger
Preben Kastrup som talsmand for ‘Folkebevægelsen Vi siger nej til 5G i Danmark’.


Indsigelser og retssager

”‘Folkebevægelsen vi siger nej til 5G’ har afgivet et høringssvar vedr. en ny antennelov, som
omgår planloven og giver teleindustrien lov til at sætte master op, hvor den har lyst - og nej, du
kan ikke klage og har intet at skulle have sagt”, konstaterer Tine Mansfield, som også er med i
Folkebevægelsen. (6)

Der forberedes en retssag mod den danske stat bl.a. for at overtræde internationale konventioner.
Lignende retssager forberedes i flere andre lande f.eks. i England med den kendte stjerneadvokat Michael
Mansfield i spidsen, men også i Frankrig og Italien. (7) (8)


En skandale større end tidligere tiders tobaksskandale

“Borgere og politikere skal vide, at elektromagnetisk stråling ikke er et konsekvensløst gode - ligesom det
har en konsekvens ikke at passe på den danske befolkning!”, udtaler Preben Kastrup og uddyber: ”Tilbage i
2011 anbefalede Europarådet at anvende Forsigtighedsprincippet bl.a. af hensyn til vores børn.

Samme år klassificerede WHO på baggrund af forskning elektromagnetisk stråling som ”mulig kræftfremkaldende” på linje med bly og DDT. Alligevel fortsætter den danske regering med at sælge mobilfrekvenser til de teleselskaber, som nu har åbnet for 5G-netværket i centrum af Helsingør, København, Aarhus og Odense.

Grænseværdierne bliver overholdt, og vi skal ikke bekymre os, hedder det, men grænseværdierne er sat af
industrien selv. Stort set samtlige forskere og eksperter er - uanset ståsted - enige om, at der mangler
forskning af de sundhedsmæssige konsekvenser af 5G. Samme konklusion er det hollandske sundhedsråd
netop nået frem til. (9)

De største tabere bliver vores børn og unge, der uvidende er omgivet af ukontrollerbar elektromagnetisk stråling 24/7. Fakta er, for at citere den tidligere norske forsker og senior rådgiver ved Telenor Einar Flydal, at “vi står overfor en skandale større end den, vi så ifm.
tobaksindustrien.”


FAKTA om arrangementerne, der alle er godkendte:

København:
Global 5G-protestdag, den 26. september kl. 12 – 16.30. Højbro Plads, København K.
Program:
kl. 12.00 – 13.00: Musik: Bl.a. Ida Ambrose & Flaming Acoustic, rap med KADIKAZZI, reggae ved Jimee, 5G
protestsang ved Ulrik Bay. Stande: May Day, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, EHS-Foreningen,
Landsindsamlingen mod 5G, FeltFri Shop, samt Folkebevægelsen Vi siger nej til 5G.
kl. 13.00 – 14.00: Velkomst ved Preben Kastrup og Tine Mansfield. Taler med Vibeke Frøkjær Jensen,
dyrlæge og Ph.d., Flemming Blicher, ingeniør og aktivist, og Henrik Eiriksson, IT- og softwarespecialist
Kl. 14.- 16.30: Demonstration gennem byen. Afslutning på Højbro Plads.
Få opdateret info her: https://www.facebook.com/events/2810810802484302/

Aarhus:
Ja tak til Frihed! Nej tak til 5G! Global 5G Protest Dag, den 26. september kl. 13-16
Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C.
Program:
13.00 - 13.30: Velkomst, ved Søren Ellegaard og taler ved Pernille Skriver fra EHS Foreningen og
whistleblower Michael Jensen.
13:30-14: Protestsange ved Peleh Ben David
14-15: Demonstrationsoptog gennem byen med flyers
Få opdateret info her: https://www.facebook.com/events/2298921940253661/


Kilder:
1) https://nejtil5g.dk/info-materiale/21-grunde-til-at-udrulningen-af-5g-netvaerket-skal-stoppes/
2) https://nejtil5g.dk/info-materiale/hvad-er-du-for-naar-du-er-imod-udrulningen-af-5g/
3) http://www.5gappeal.eu/
4) https://www.blogosocial.com/2020/07/14/5g-la-commissione-ue-pensa-ad-organismi-indipendenti-per-
la-valutazione-dei-potenziali-rischi-sulla-salute
5) https://etno.eu/library/reports/90-state-of-digi-2020.html
6) https://nejtil5g.dk/wp-content/uploads/2020/08/200801-h%C3%B8ringssvar.pdf
7) https://nejtil5g.dk/dokumenter/konventioner/
8) https://nejtil5g.dk/info-materiale/international-5g-modstand/
9) https://www.healthcouncil.nl/documents/advisory-reports/2020/09/02/5g-and-health
Arrangør: ‘Folkebevægelsen Vi Siger Nej til 5G i Danmark’
Yderligere information: https://nejtil5g.dk https://facebook.com/groups/2244265522456587/
Kontaktpersoner: Tine Mansfield og Preben Kastrup fra Folkebevægelsen ’Vi Siger Nej til 5G i Danmark’.
Tlf.: 28 45 58 49, Email: presse@nejtil5g.dk.
Kontaktperson:
Preben Kastrup
Telefon:28 45 58 49
 
Afsender:
Folkebevægelsen ’Vi Siger Nej til 5G i Danmark’.
Peberhaven 17, 3. tv
2730 Herlev
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166