Pressemeddelelser
Publiceret den: 11-08-2021
Aarhus firmaet MG-V vinder for fjerde gang på godt et halvt år et udbud med levering af pædagogiske vikarer. Vækstkurven er nærmest lodret.

Senest har Vestegnens Indkøbsfællesskab betroet MG-V opgaven med levering af pædagogiske vikarer til kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje Taastrup, Ishøj og Rødovre.
Kontrakten er 4-årig med start fra den 1. september 2021.

”Det er en fantastisk nyhed at blive betroet leverancen med pædagogiske vikarer til Vestegnens Indkøbsfællesskab. Man må sige, at vi på meget kort tid er gået fra at være ”mindre” i branchen til nu at være ”det store dyr på savannen” i Storkøbenhavn, når det gælder pædagogiske vikarer. Vi er allerede i fuld gang med implementeringen og glæder os til samarbejdet og dialogen med de nye kommuner,” jubler Sales & Bid Manager, Martin Kragh Abildgaard.

Kommunerne er særligt pressede. Efter den politiske vedtagelse af lovkrav om minimumsnormeringer i 2020 mangler der pædagogisk personale på de fleste institutioner. Daginstitutioner blev med lovkravet forpligtet til at have højst tre børn per voksen for vuggestuers vedkommende, mens der i børnehaver højst må være seks børn per voksen.
Minimumsnormeringerne indfases gradvist og skal været fuldt indfasede fra 2024.
Ikke kun børneområdet er ramt af personalemangel - specialiserede døgntilbud og behandlingssteder er også i bekneb for kvalificeret personale i mange kommuner.
MG-V træder nu til med hjælpende pædagogiske hænder til de institutioner, der har behov.

MG-V´s administrerende direktør, Mona Gehrt, ser også meget frem til det nye samarbejde:
”Efter at have vundet udbuddet på pædagogiske vikarer til både Aalborg Kommune, Københavns Kommune og Hillerød Kommune i indeværende år, så giver opgaven med pædagogiske vikarer til Vestegnens Indkøbsfællesskab gode synergier til vores øvrige aktiviteter som strækker sig fra dag-til-dag vikardækning, over rekruttering til specialiserede opgaver med børn og voksne borgere i eget hjem.”
Kontaktperson:
Martin Kragh Abildgaard
Telefon:25942020
 
Afsender:
MG-V ApS
Rytoften 5, 2. sal
8210 Aarhus V
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166