Pressemeddelelser
Publiceret den: 22-09-2022
25 nye Marte Meo film fra Herning Kommune viser, hvordan pårørende til mennesker med demens kan håndtere situationer i dagligdagen, uden at det bliver konfliktfyldt. Udgivelsen af filmene fejres fredag på Rådhuset i Herning.

Fredag d. 23. september lancerer Herning Kommune i samarbejde med Alzheimerforeningen 25 nye Marte Meo-film på Alzheimerforeningens vidensplatform (www.alzheimer.dk/martemeo)

Der er produceret 24 små og én lidt længere film med konkrete hverdagssituationer, som giver pårørende til mennesker med demens inspiration til nye handlemuligheder, der kan skabe større trivsel i hverdagen for både de pårørende og for mennesket med demens.

”Livet som pårørende til hjemmeboende mennesker med demens er ikke altid let, så de pårørende efterspørger helt naturligt konkret vejledning til, hvordan de bedst kan hjælpe deres kære med hverdagssituationer som spisning og personlig pleje, uden at dagligdagen bliver konfliktfyldt,” fortæller Jasmin Al-assadi fra afdelingen for Sundhed og Ældre i Herning Kommune.

Videobaseret metode styrker nærvær og omsorg Filmene er produceret af Storyboard Productions (www.storyboardfilm.dk) som en del af projektet ”Tid til at lære – Tid til at leve,” hvor den videobaserede Marte Meo-metode anvendes til at styrke nærvær og omsorg i ældreplejen og skabe større trivsel for mennesker med demens, deres pårørende og sundhedspersonalet.

”Marte Meo er en samspilsmetode, der tager udgangspunkt i perspektivet hos de mennesker, det drejer sig om – i dette tilfælde mennesker med demens”, fortæller Gitte Henriksen, Licensed Marte Meo-supervisor i Herning Kommune.

Mennesker med demens er gode til at fortælle – bare uden ord

Marte Meo-metoden handler først og fremmest om at møde mennesker dér, hvor de er – også selv om deres adfærd i første ombæring kan være svær at forstå og forholde sig til.

”Men al adfærd er også kommunikation. Mennesker med demens er faktisk rigtig gode til selv at fortælle, hvordan det er at være dem – det er bare ikke altid med ord, at de fortæller det. Dette viser vi gennem en række film fra hverdagen, hvor vi forklarer, hvordan man som pårørende bedre kan håndtere de svære situationer med afmagt og store følelser, der kan opstå,” forklarer Gitte Henriksen.

Viden skal deles med hele landet

Projektet ”Tid til at lære – Tid til at leve” har helt fra starten af haft det innovative sigte at omfatte både de pårørende gennem individuelle forløb og plejepersonalet gennem lokale forløb, men også at skabe læring på nationalt niveau via Alzheimerforeningens vidensplatform, der ligger på deres hjemmeside.

Små magiske øjeblikke filmet på Hernings plejecentre

”Filmene er optaget på vores plejecentre med mange dejlige mødeøjeblikke mellem mennesker med demens og deres pårørende, der velvilligt har stillet op til projektet. Ved at filme situationerne kan vi bedre opdage de små magiske kontakter og øjeblikke, hvor mennesket med demens føler sig mødt, set, hørt og forstået. Vi kan identificere, hvad det er, der fungerer godt i situationen og dermed også, hvad vi skal gøre mere af. I sin grundsubstans er det dét, Marte Meo kan,” siger Gitte Henriksen, der ikke kan forestille sig en hverdag uden brug af metoden.

”Vi har hverken tid eller råd til at lade være med at anvende Marte Meo, for i en travl hverdag har vi brug for metoder, der virker trivselsfremmende på alle niveauer,” slutter hun.

Pressen er inviteret med til fejringen

Lanceringen fejres fredag kl. 13.30 – 15.30 ved et arrangement på Herning Rådhus, Bethaniagade 1, indgang C, 4. sal, hvor pressen er meget velkommen til at deltage og møde nogle af deltagerne fra projektet.

Direktøren for Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen, deltager virtuelt og vil sammen med blandt andre socialudvalgsformand Joan Hansen hylde alle de medarbejdere, pårørende og personale, der har medvirket i projektet.

Projektet ”Tid til at lære – Tid til at leve” er støttet af Sundhedsstyrelsens puljemidler med 5 millioner kroner.

Kontaktperson: Gitte Henriksen, tlf. 20 28 29 10.
Kontaktperson:
Gitte Henriksen
Telefon:6013 1817
 
Afsender:
-
-
- -
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166