Pressemeddelelser
Publiceret den: 02-12-2022
Michel Serres økofilosofiske KRISETIDER beskriver ’Livsjorden’. En syntese af alt levende – vand, luft, ild, jord, floraen og faunaen og alle de levende arter.

“Smeltende is, stigende vandstande, orkaner, smittefarlige pandemier.” Det er lyden af det 21. århundredes krisetider, som ringer ind, ifølge den franske filosof Michel Serres (1930-2019). Han har brugt det meste af sit intellektuelle liv på at sammentænke verden og videnskab, økologi og filosofi. I sit kritiske manifest Krisetider viser Serres, at økokriserne skyldes, at vores kultur har gjort Jorden til et umælende objekt – nu råber den tilbage! Vi er nået frem til en skillevej: enten døden eller symbiosen. Symbiosen starter med lanceringen af en række nye institutioner. Demokratiet er færdigt, kosmokratiet må lanceres. FN er forældet, vi må etablere naturunionen WAFEL (Water, Air, Fire, Earth, Life).

Krisetider er en del af bogserien AFTRYK, der samler korte og vedkommende filosofiske tekster med væsentlig virkningshistorie.

Teksten er oversat af Sebastian Egholm Lund, der ligeledes har skrevet en fyldig introduktion, som optegner Serres’ filosofiske forfatterskab, hans liv og intellektuelle aftryk: Som mangeårig mentor for Bruno Latour og inspiration for økokritikeren Timothy Morton kan Serres’ tænkning ses som kimen til den moderne økofilosofi.

Om bogens forfatter
Videnskabshistorikeren og filosoffen Michel Serres (1930-2019) er på mange måder en tænker, hvis tid er kommet. Han fødes i den sydfranske by Agen, hvor hans far er pramdrager på den nærliggende flod, Garronne. Han studerer på søfartsskolen École Navale, før han læser filosofi sammen med Jacques Derrida i 1952-55 på École Normale Supérieure i Paris. Efter en kort periode som søofficer, udkommer doktorafhandlingen Le Système de Leibniz et ses modèles mathématiques i 1968.
I perioden 1968-2019 udgiver Serres 69 bøger. Han tegner sig for et viltert filosofisk værk, der går på tværs af discipliner som litteraturvidenskab, datalogi, jura, matematik, lingvistik og religionshistorie. Hans økologiske tanke fungerer i et udvidet felt, hvor rumfærger og totempæle, forurening og lovsamling, H.C. Andersens Tommelise og smartphones hænger sammen. Det er strukturen og sammenligningen, der er i fokus hos nomadefilosoffen.
Det er paradoksalt nok igennem protegéen Bruno Latour, der udvikler Serres’ netværkstanke til sin berømte aktør-netværksteori, at filosoffens udbredelse for alvor er
slået igennem.
Krisetider kondenserer filosoffens videnskabshistoriske analyser, hans politiske engagement og hans økologiske kritik.

KRISETIDER
Af Michel Serres

110 sider * 180 kr.

Udkommer 02.12.2022
Kontaktperson:
Marianne Kølle
Telefon:26168481
 
Afsender:
Forlaget Mindspace
Ryesgade 77 th.
2100 København ø
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166