Pressemeddelelser
Publiceret den: 29-06-2023
En genvunden rammeaftale om totalrådgivning sikrer at Bygningsstyrelsen og Rørbæk og Møller Arkitekter kan bygge videre på et langt samarbejde om byggeprojekter til aftalt tid, kvalitet og pris.

Bygningsstyrelsen og Rørbæk og Møller Arkitekter, sammen med EKJ Rådgivende Ingeniører, har som bygherre og totalrådgiver indgået en ny rammeaftale om nybyggeri og ind- og udvendigt vedligehold af projekter i statens ejendomsportefølje. Rammeaftalen træder i kraft den 1. september 2023 og løber over to år med mulighed for forlængelse op til to år.

Bygningsstyrelsen er statens største ejendomsvirksomhed, bygherre og leverandør af statslige arbejdspladser, og siden 2009 har rammeaftaler været en del af styrelsens overordnede udbudsstrategi. Rammeaftalerne effektiviserer Bygningsstyrelsens bygherrefunktion, fordi de foranlediger færre kontrakter og flere gentagne samarbejder, hvor erfaringer, processer og paradigmer anvendes fra projekt til projekt.

- Vi har haft rigtig god erfaring med rammeaftalerne de sidste fire år. Både vi og totalrådgiverne lærer fra projekt til projekt, og den viden bygger vi videre på i de næste projekter med de nye totalrådgivere. Samlet bidrager det til, at vi leverer vores projekter til aftalt tid, kvalitet og pris, siger kontorchef Anette Gothard Mikkelsen.

Kræver både generalister og specialister
Med stor diversitet i opgaverne, som kan være alt fra ny- og tilbygning, modernisering, renovering og vedligehold, er det vigtigt, at Bygningsstyrelsens totalrådgivere har en bred kompetenceprofil og samtidig kan tilbyde specialister til enhver opgave, uanset kompleksitet eller størrelse.

- Rørbæk og Møller Arkitekter har været totalrådgivere på alt fra højteknologiske forskningsfaciliteter til fredede gamle universitetsbygninger, politistationer, et hestehospital, ministeriebygninger, og garageanlæg til Forsvaret. Derfor føler vi os godt rustede til de meget forskelligartede opgaver for Bygningsstyrelsen, siger Nicolai Overgaard, arkitekt MAA, partner, administrerende direktør, Rørbæk og Møller Arkitekter.

Opgaverne vedrørende Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje tæller alt fra politistationer til undervisningsfaciliteter og ministerier, og de deles i tre aftaler. Samlet set skønnes opgaverne at have en værdi omkring 145 mio. kr. hen over de kommende fire år. Målet er at levere attraktive og bæredygtige arbejdspladser, så Bygningsstyrelsens kunder, universiteterne, politiet, domstolene og centraladministrationen, kan koncentrere sig om kerneopgaverne.

Tillid, optimering og langvarige samarbejder
Rørbæk og Møller Arkitekter har igennem flere årtier varetaget rammeaftaler med store statslige bygherrer. De længerevarende samarbejder, gør virksomhedens godt 65 medarbejdere til eksperter i at levere optimerede projekter under de forskellige forhold der gælder specifikt hos bygherrerne.

- Vi arbejder for at drage mest muligt nytte af det optimeringspotentiale, som ligger i længevarende samarbejder: De muligheder rammeaftalerne giver for at opbygge tillid og øget værdi for både bygherren og de øvrige parter i byggeriet, siger Nicolai Overgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter har i over 20 år haft rammeaftaler med bygherrer som Københavns Kommune, Bygningsstyrelsen, Københavns Universitet, Copenhagen Business School og Danmarks Tekniske Universitet.

- Fordelen ved varige samarbejder er, at vi lærer hinanden at kende, opbygger tillid og finder fælles forståelse, så processerne optimeres og forløber effektivt. Det skaber sammenhæng og større fokus på at få maksimal kvalitet i projekterne indenfor de økonomiske og tidsmæssige rammer, siger Anders Wesley Hansen, arkitekt MAA, partner og DGNB-konsulent, Rørbæk og Møller Arkitekter.
Kontaktperson:
Marie Sofie Larsen, kommunikationsansvarlig, arkitekt, journalist
Telefon:23393326
 
Afsender:
Rørbæk og Møller Arkitekter
Thoravej 7, 1. sal
2400 København Nv
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166