Pressemeddelelser
Publiceret den: 18-08-2023
Energistyrelsens forvaltning resulterer i gennemtvingning af 48 meter høje mobilmaster ved henvisning til de såkaldte dækningskrav. Krav, der underminerer fredning, natur og lokalområder samt fører til faldende boligpriser.

Undgå mobilmaster i din ”baghave” ved at sige nej til statens dækningskrav, hedder det i et nyt borgerforslag fra en gruppe danskere, der oplever millimeter-bureaukrati, når der skal opstilles mobilmaster på især landet og i naturen.

”Dækningskravene er unødvendig bureaukratisering, som ikke findes i andre lande. Krav, der ikke giver mening, når områder, som i forvejen har dækning, påtvinges yderligere frekvenser. Det handler ikke om, hvad borgerne lokalt efterspørger, men tekniske krav i teleauktioner,” udtaler Preben Kastrup, hovedstiller til forslaget.

Lovgivningen skulle oprindeligt sikre, at man kunne ringe 112, når man vandrer i naturen, men bliver til et dyrt krav for teleselskaberne og er ikke ligefrem demokratisk, mener bagmændene, der kan fortælle om mange maste-sager, der kolliderer med fredninger, landskabsanalyser og andre myndighedsdokumenter.

”I fredede og bevaringsværdige områder giver det ingen mening at opstille de 48 meter mobilmaster, som TDC typisk foreslår ude i kommunerne. Hvorfor er det ikke muligt at nøjes med mindre hvis overhovedet? Inde på Christiansborg bliver man nødt til at holde øje med, hvor nidkær Energistyrelsen er. Firmaerne vil jo gerne have så meget for pengene som muligt, så masterne bliver stadig større og flere,” udtaler Søren Lillesøe, medunderskriver på forslaget.

Frem mod 2024 skal teleselskaberne opfylde diverse dækningskrav, men der har været klager og mange regler vedrørende fredninger i kommunerne, som har umuliggjort mange opsætninger, hvorfor planloven planlægges ændret. Høringsprocessen sluttede tidligere denne sommer.

”Man må konstatere, at dækningskravene har været besværlige og bureaukratiske, siden planloven, som skulle beskytte vores natur blandt andet, kræves ændret for at få flere master og solcelleparker. Det er vi mange, der er utilfredse med,” siger Søren endvidere.

Et andet interessant problem ved dækningskravene er, at de ikke er klimavenlige, mener borgergruppen.
”Energistyrelsen skeler ikke til vores samlede CO2-aftryk eller natur- og landskabsværdier, herunder biodiversitet. Dækningskrav styrker heller ikke grøn omstilling. Selvom den enkelte 5G-sender kan være mere energieffektiv, vil den sammen med 4G fortsat bidrage til et øget energiforbrug,” slutter Preben Kastrup.

Se mere om borgerforslaget:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-14603


(Faktaboks)
Juridiske begrundelser for forslaget:

- Dækningskravene lever ikke op til EU’s forsigtighedsprincip. Grænseværdierne er begrænset til mennesker og tager ikke højde for de biologiske effekter på dyr eller planter.
- Dækningskravene tager ikke hånd om vores natur. Undersøgelser og cases dokumenterer, hvordan dyrelivet herunder insekter. Senest har en undersøgelse fra det schweiziske forbundskontor for miljø (BAFU) konstateret, at forbindelsen mellem mobilkommunikation og insektdødelighed er sandsynlig.
Det skal ikke glemmes at Elektromagnetisk stråling af IARC/WHO i 2011 blev erklæret for mulig kræftfremkaldende for mennesker (ligesom PFOA, en del af PFAS familien, blev i 2017).
- Århus-konventionen skal overholdes. Konventionen garanterer, at der er gennemsigtighed og åbenhed i vigtige anliggender, hvor miljømæssige rettigheder er involveret.
- Dækningskravenes udformning og nuværende forvaltning udhuler Miljøbeskyttelsesloven, hvor det hedder: ”at kommunerne skal sikre, at forurening ikke giver anledning til uønskede effekter på miljø og sundhed eller risiko herfor.”
- Dækningskravene lever ikke op til EU’s forsigtighedsprincip også kaldt ALARA-princippet: Så lavt som det med rimelighed kan opnås. Europarådet ønskede med sin Resolution 1815 (2011) at stadfæste princippet, som ”dækker de særlige tilfælde, hvor de videnskabelige data er utilstrækkelige (..).


(Faktaboks)
Eksempler på mobilmaste-sager i kommuner:

- Mobilmast får omstridt placering ved fredet skov: Naboer må vige for samfundsmæssige interesser | vafo.dk
- Borgere i oprør over udsigten til 48 meter høj mobilmast TDC vil placere en mobilmast lige midt i Freerslevborgeres udsigt ud over naturen. De er uforstående over for, at netop denne placering er valgt - Sjællandske Nyheder (sn.dk)
- Beboere er imod høj mobilmast i fredet område - Sjællandske Nyheder (sn.dk)
- Borgere rasende over mobilmast midt i byen: - Det er vanvid | TV 2 Kosmopol
Kontaktperson:
Søren
Telefon:+4526241799
 
Afsender:
Borgergruppen
Peberhaven 17, 3. tv,
2730 Herlev
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166