Pressemeddelelser
Publiceret den: 23-09-2023
”Vi opfordrer på det kraftigste Ombudsmanden, til at udvide hans undersøgelse til, også at omfatte de data samt den administration, som lå til grund for omkategoriseringerne.”

Så klare er ordene fra Mogens Højgaard Larsen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Landbrugsret, der varetager interesserne for 17.800 land- og skovbrugsejere. Boligejere der i forsommeren oplevede at blive omkategoriseret af samme fejlbehæftede ejendomsvurderingssystem, som nu er kommet i Ombudsmandens søgelys.

Mogens Højgaard fortsætter: ”Det er med stor tilfredshed, Landbrugsret kan konstatere, Ombudsmanden endelig går ind i sagen. I flere måneder har vi forsøgt at vække institutionen til dåd. Bl.a. har vi fremlagt 27 voldsomt kritisable afgørelser, og disse er kun til eksempel for tusinder - som helt åbenlyst er fejlbehæftede.

Ombudsmanden har forklaret, at han først kan gå i aktion, efter at afgørelserne er blevet prøvet ved skatteankestyrelsen, men vurderingsstyrelsens afgørelser efterlader ejendomsejerne i et Kafkas helvede, uden anelse om, hvorfor de er dømt ejerbolig eller erhverv, og altså hvad der overhovedet kan klages over. En ankesag kan trække ud i årevis, og inden da vil måske hovedparten af de knapt 18.000 være tvunget fra hus og hjem.

Det er ombudsmandens rolle at agere befolkningens vagthund, og sikre borgernes rettigheder varetages i forvaltningen. Ved omkategoriseringerne oplevede vi, at disse rettigheder helt systematisk blev undertrykt. Selv efter flere møder med Vurderingsstyrelse, politiske partier og Skattestyrelsen, har vi ikke observeret noget reelt ønske fra Ombudsmandenom, for at rette op på miseren. Derfor kommer vi nu med denne klare opfordring.”
Kontaktperson:
Mogens HøjgaardLarsen
Telefon:22292821
 
Afsender:
Landbrugsret
Fladholtvej 29
9900 Frederikshavn
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166