Pressemeddelelser
Publiceret den: 19-12-2023
Nordjyske Jernbaner ser ikke på den korte bane retrofit af eksisterende togflåde som et oplagt og sikkert næste skridt i den grønne omstilling. I stedet efterlyser de større engagement og risikovillighed hos togproducenter og glæder sig til den endelige politiske og konkrete afklaring af hvordan elektrificeringen af jernbanen i Nordjylland skal gennemføres frem mod 2035.

Hos Nordjyske Jernbaner har man netop afsluttet et større analysearbejde for gennemgang af brændstoffer og teknologi i arbejdet med den grønne omstilling af jernbanetransport. Man har i analysen kigget på forskellige muligheder for alternative fremdrivningsformer i et ”retrofit” af eksisterende togsæt frem mod 2035. Med analysen har man ønsket af afdække om der fandtes rentable og stabile spor på den korte bane, som kunne kickstarte den grønne omstilling frem til 2035, hvor der via politiske beslutninger er skabt et grundlag for emissionsfri togdrift via elektrisk fremdrivning. Efter en grundig gennemgang af mulige scenarier ser man dog ikke nogen oplagte muligheder på kort sigt.

I analysen, som er udarbejdet i samarbejde med Hydrogen Valley, er der foruden tre typer grønne brændstoffer, kigget på forskellige teknologier, blandt andet udvidet batteriløsning samt hybrid løsning med brændselsceller. Priser for grønne brændstoffer, teknologi, og infrastruktur (nuværende samt potentielt fremtidige) er vægte.t og man har lavet beregninger for CapEx og OpEx ligesom analysen forholder sig til risiko betragtninger i de forskellige scenarier.

Forud for analysen har man hos Nordjyske Jernbaner lagt vægt på at udgifterne til fremdrivning ikke måtte vokse markant i forhold til de nuværende, og at overgangen til elektrificering samt evt. overgang til alternative brændstoffer ikke måtte medføre en markant forringelse af gensalgsværdien for togsættene i 2035. Ligeledes har man været optaget af en omstilling, som ikke må kompromittere stabiliteten af togdriften. Og det er netop økonomi og forsigtighedsprincippet i forhold til stabilitet, som har spillet en afgørende rolle for at bestyrelsen efter grundige drøftelser har valgt ikke nu og her at iværksætte et retrofit af den eksisterende togflåde.

”Analysen peger på, at de forskellige alternativer til den nuværende fremdrivning alle har forskellige udfordringer, dét være sig teknologiske, økonomiske, eller at de er forbundet med en stor udviklingsrisiko (first-mover). Helt afgørende ville være om der fandtes en plug-and-play teknologi, der i retrofit med vores togflåde kunne garantere fortsat driftsstabilitet. Sidstnævnte er desværre ikke aktuelt tilfældet, og her savner vi også en vilje til at forpligte sig fra togproducenternes side”, siger Morten Muff Jensen, Teknisk Chef ved Nordjyske Jernbaner

Nordjyske Jernbaner efterlyser dermed håndsrækninger og reelle løsninger fra togproducenterne, og lægger vægt på, at man fremover vil følge området nøje. Vinduet for anvendelse af alternative fremdrivningsformer i Nordjyske Jernbaners togsæt er fra nu og frem til 2035, hvor den forventede elektrificering af jernbanen nord for Lindholm er på plads. Hvorvidt jernbanen elektrificeres via etablering af en lade-infrastruktur til batteridrift eller køreledninger i 2035 er dog fortsat uafklaret. Hos Nordjyske Jernbaners bestyrelse ønsker man i lighed med det lokal- og regionalpolitiske niveau i Nordjylland, at elektrificeringen nord for Lindholm sker via etablering af køreledning til Hirtshals og Frederikshavn. Administrerende Direktør fra Nordjyske Jernbaner Martin Sort Mikkelsen peger også på, at denne manglende afklaring omkring infrastrukturen er med til at vanskeliggøre udviklingsarbejdet ”Vi vil nødigt vil foretage investeringer, der er inkompatible og forældede allerede inden for et årti. Man skal huske på, at der bag et retrofit og med alt hvad det indebærer, også vil følge et meget stort stykke arbejde såvel teknisk som administrativt.

Analysen er unik i forhold til de danske jernbaner og har på én gang et meget bredt perspektiv men også et meget konkret perspektiv med fokus på Nordjyske Jernbaners togsæt og de strækninger, som de befarer. Ifølge Nordjyske Jernbaner stiller de analysens resultater til rådighed for interesserede.Kontakt personer

Martin Sort Mikkelsen
Administrerende direktør,
Nordjyske Jernbaner
+45 5434 7354

Morten Muff Jensen
Teknisk chef,
Nordjyske Jernbaner
+45 2528 1764

Erik Mortensen
PtX System Designer
Hydrogen Valley
+45 5184 5188
Kontaktperson:
Jane Jacobsen
Telefon:30708309
 
Afsender:
Hydrogen Valley
Majsmarken 1
9500 Hobro
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166